loader image

Център за професионално обучение

"БК Консултинг" ЕООД

Ние предлагаме

Заварчик
Електротехник
Строителен техник

Център за професионално обучение "БК Консултинг" ЕООД

Центърът за професионално обучение  е учебна структура към “БК Консултинг”ЕООД”, регистриран от НАПОО с лицензия № 2020121518 –  седалище и адрес на управление в гр. София.  

Образователната политика на Центъра е насочена към създаване на условия за качествен учебен процес и професионално обучение и е готова бързо да отговори на съвременните образователни нужди и на специфичните професионални изисквания. Курсистите придобиват своята професионална квалификация, което формира у тях готовност да преминат в нови професионални области, отговаряйки на нуждите пазара на труда и на потребностите за личното им развитие и усъвършенстване.

Научете повече

Професионални обучения

Научи повече