ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО:

След предоставяне на необходимите документи за включване в курс и сключване на договор за професионално обучение между ЦПО към „БК Консултинг“ ЕООД и обучаемото лице, последното получава:

  • инструкция за работа с платформата за дистанционно обучение;
  • потребителско име и парола за достъп;
  • график за провеждане на обучението. 

Теоретичната част от обучението (дистанционна част) се провежда в онлайн платформа, където на разположение са: лекции и други материали по всеки учебен предмет от учебния план, както и пробни тестове. Достъпът до тях е свободен 24/7 за периода на обучението.

При желание на обучаемото лице лекциите за избраната професия и специалност може да се получат на посочен е-mail или по куриер.

Практическата част от обучението (учебна и производствена практика) се провежда в реална производствена среда, на база сключен договор за провеждане на практическо обучение по изготвения график за курса.

Оценяването по всеки учебен предмет (от теоретично и практическо обучение) от учебния план приключва с тест, а Държавните изпити се провеждат задължително в присъствена форма.