ЛИЦЕНЗИРАНИ ПРОФЕСИИ И СПЕЦИАЛНОСТИ

Център за професионално обучение притежава лиценз на НАПОО за извършване на професионално обучение по следните специалности.

ПРОФЕСИЯ

СПЕЦИАЛНОСТ

Заварчик

Заваряване   програма

Електротехник

Електрически инсталации   програма

Техник на енергийни съоръжения и инсталации

Газова техника   програма

Техник на енергийни съоръжения и инсталации

Топлотехника – топлинна, климатична, вентилационна и хладилна   програма

Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации

Газова техника   програма

Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации

Топлотехника – топлинна, климатична, вентилационна и хладилна   програма

Техник – технолог в дървообработването

Мебелно производство   програма

Оператор в дървообработването

Производство на мебели   програма

Строителен техник

Строителство и архитектура   програма

Строител

Кофражи   програма

Строител

Армировка и бетон   програма

Строител

Зидария   програма

Строител

Мазилки и шпакловки   програма

Строител

Вътрешни облицовки и настилки   програма

Строител

Външни облицовки и настилки   програма

Строител

Бояджийски работи   програма

Строител

Строително дърводелство   програма

Строител

Строително тенекеджийство   програма

Строител

Покриви   програма

Монтажник на водоснабдителни и канализационни мрежи

Вътрешни ВиК мрежи   програма

Монтажник на водоснабдителни и канализационни мрежи

Външни ВиК мрежи   програма

Готвач

Производство на кулинарни изделия и напитки   програма