Професионално обучение

Условия за кандидатстване

Право да кандидатстват  за обучение имат всички лица, навършили 16-годишна възраст. Кандидатите за обучение трябва да отговарят на следните условия:

Право да кандидатстват  за обучение имат всички лица, навършили 16-годишна възраст. Кандидатите за обучение трябва да отговарят на следните условия:

Заварчик
Заваряване
Електротехник
Електрически инсталации
Строителен техник
Строителство и архитектура
Техник
Техник на енергийни съоръжения и инсталации - газова техника
Техник
Топлотехника - топлинна, климатична, вентилационна и хладилна
Монтьор
Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации - Газова техника
Монтьор
Топлотехника - топлинна, климатична, вентилационна и хладилна
Техник
Технолог в дървообработването - Мебелно производство
Оператор в дървообработването
Производство на мебели
Строител
Кофражи
Строител
Армировка и бетон
Строител
Зидария
Строител
Мазилки и шпакловки
Строител
Вътрешни облицовки и настилки
Строител
Външни облицовки и настилки
Строител
Бояджийски работи
Строител
Строително дърводелство
Строител
Строително тенекеджийство
Монтажник
Вътрешни ВиК мрежи
Монтажник
Външни ВиК мрежи
Строител
Покриви
Готвач
Производство на кулинарни изделия и напитки