ЦЕНИ

 

ПРОФЕСИЯ

 

СПЕЦИАЛНОСТ

УДОСТОВЕРЕНИЕ

Дистанционна / Дневна форма на обучение

СВИДЕТЕЛСТВО

Дистанционна / Дневна форма на обучение

 

Електротехник

Електрически инсталации

400 / 700

650 / 950

 

Строителен техник

Строителство и архитектура

650 / 1050

 

 

 

 

Строител

 

 

Кофражи

350 / 650

650 / 950

Армировка и бетон

350 / 650

650 / 950

Зидария

350 / 650

650 / 950

Мазилки и шпакловки

350 / 650

650 / 950

Вътрешни облицовки и настилки

350 / 650

650 / 950

Външни облицовки и настилки

350 / 650

650 / 950

Бояджийски работи

350 / 650

650 / 950

Строително тенекеджийство

350 / 650

650 / 950

Покриви

350 / 650

650 / 950

Строително дърводелство

350 / 650

650 / 950

Оператор в дървообработването

Производство на мебели

450 / 750

750 / 1050

Техник – технолог в дървообработването

Мебелно производство

850 / 1150

Монтажник на водоснабдителни и канализационни мрежи

Вътрешни ВиК мрежи

350 / 650

650 / 950

Външни ВиК мрежи

350 / 650

650 / 950

Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации

Газова техника

450 / 750

750 / 1050

Топлотехника

450 / 750

750 / 1050

Техник на енергийни съоръжения и инсталации

Газова техника

850 / 1150

Топлотехника

850 / 1150

Готвач

Производство на кулинарни изделия и напитки

350 / 650

650 / 950

Заварчик

Заваряване на ъглови шевове

РЕДЗ – 500 / 640;

МИГ/МАГ – 500 / 660;

ВИГ – 500 / 700;

Заваряване на листов материал

РЕДЗ – 500 / 660;

МИГ/МАГ – 500 / 680;

ВИГ – 500 / 720;

Заваряване на тръби

РЕДЗ – 500 / 680;

МИГ/МАГ – 500 / 700;

ВИГ – 500 / 740;