Курс за Заварчици /за цялата страна/

Курс за правоспособност по Заваряване се изисква съгласно НАРЕДБА № 7 ОТ 11 ОКТОМВРИ 2002г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ И ПРИЗНАВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ПО ЗАВАРЯВАНЕ

Обучението на лица, желаещи да придобият правоспособност по заваряване, се извършва в центрове за професионално обучение, получили лицензия от Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) съгласно чл. 22, ал. 6 от Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО).

Центърът за професионално обучение към “БК Консултинг“ ЕООД е лицензиран от Национална агенция за професионално образование и обучение лицензия № 2020121518 да провежда професионални обучения по професия Заварчик с правоспособност по Заваряване.

ЗАПОЧВАНЕ ВЕДНАГА БЕЗ СФОРМИРАНЕ НА ГРУПА!

Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма. За работещите по професията без документ, но с трудов стаж, организираме интензивни, персонални и гъвкави програми за обучение, съобразени с възможностите на кандидатите. За курсисти без опит по специалността, практиката се провежда в реална работна среда, на работното място или в база на ЦПО.

При обучението могат да се придобиват следните степени на правоспособност по заваряване, като те са подредени по възходящ ред в зависимост от сложността на заваръчните дейности и се придобиват след притежаване на съответната предходна степен:

 1. РЕДЗ – 111 Електродъгово заваряване с обмазани електроди- електрожен
 • Курс „Ръчно електродъгово заваряване“ – Заваряване на ъглови шевове – 500,00лв / 640,00 лв
 • Курс „Ръчно електродъгово заваряване“ – Заваряване на листов материал – 500,00лв / 660,00 лв
 • Курс „Ръчно електродъгово заваряване“ – Заваряване на тръби – 500,00лв / 680,00 лв

 

 1. МИГ/МАГ – 131, 135 Заваряване с топим електроден тел в инертен защитен газ-аргон и в активен защитен газ- СО2
 • Курс „Електродъгово заваряване в защитна газова среда с топящ се електрод“ – Заваряване на ъглови шевове – 500,00 лв / 660,00 лв
 • Курс „Електродъгово заваряване в защитна газова среда с топящ се електрод“ – Заваряване на листов материал – 500,00 лв / 680,00 лв
 • Курс „Електродъгово заваряване в защитна газова среда с топящ се електрод“ – Заваряване на тръби – 500,00 лв / 700,00 лв

 

 1. ВИГ – 141 Заваряване с нетопим волфрамов електрод в инертен защитен газ-аргон
 • Курс „Електродъгово заваряване в защитна газова среда с нетопящ се електрод“ – Заваряване на ъглови шевове – 500,00 лв / 700,00 лв
 • Курс „Електродъгово заваряване в защитна газова среда с нетопящ се електрод“ – Заваряване на листов материал – 500,00 лв / 720,00 лв
 • Курс „Електродъгово заваряване в защитна газова среда с нетопящ се електрод“ – Заваряване на тръби – 500,00 лв / 740,00 лв

 

Завършеното професионално обучение се удостоверява с ДЪРЖАВНО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ по образец 3-37 на МОН с национална валидност – придобиване на част от професия и СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТ ПО ЗАВАРЯВАНЕ по образец 3-116  на МОН с международна валидност.

За контакт тел.: 02/4835994, 0877361160, 0877380013, 0877380031

https://cpobk.cpopartners.bg/

Споделете публикацията

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Свързани публикации

Квалификационни курсове, Дистанционно Обучение /за цялата страна/

Център за професионално обучение организира курсове по следните професиите: „ЕЛЕКТРОТЕХНИК”, специалност „Електрически инсталации“ – След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Електротехник, Техник

Прочети още
Курс “Електротехник” – дистанционно обучение /за цялата страна/

Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “ЕЛЕКТРОТЕХНИК”, специалност “ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИНСТАЛАЦИИ” ЗАПОЧВАНЕ ВЕДНАГА БЕЗ СФОРМИРАНЕ НА ГРУПА! Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна

Прочети още
КУРС „Строителен техник” – Дистанционно обучение /за цялата страна/

Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “Строителен техник”,  специалност “Строителство и архитектура” – трета степен на професионална квалификация ЗАПОЧВАНЕ ВЕДНАГА БЕЗ СФОРМИРАНЕ НА

Прочети още